خمیر دندان دندانهای حساس

Sensitive

  • تسکین دهنده موثر دندانهای حساس با کمک نیترات پتاسیم
  • خنک کننده و خوشبو کننده واقعی دهان
  • حاوی مواد اولیه درجه یک اروپایی
  • ضد پوسیدگی با کمک حداکثر فلوراید 1440ppm