نشانی کارخانه

اصفهان ، کیلومتر 25 جاده اصفهان شیراز

شهرک صنعتی مبارکه

خیابان 7

نشانی دفتر تهران

تهران ، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح ( جاده قدیم کرج )

ساختمان صنایع بسته بندی ایران

طبقه دوم

تلفن تماس

ارتباط با مشتریان : 03152910

کارخانه : 2-03152373350

دفتر تهران : 02166184311

تضمین لبخندی زیبا!

 

ارتباط با مشتریان : 52910-031
ایمیل : info@goltash.com