خمیر دندان نانو

Nano Tech

  • دندان های قوی
  • محافظت از مینای دندان
  • تسکین بخش حرفه ای
  • دارای ماده نانوهیدروکسی آپاتیت به منظور ترمیم و پیشگیری از پوسیدگی دندان
  • حاوی مواد اولیه درجه یک اروپایی